اپیلاسیون پری اکباتان

اپیلاسیون شرق تهران

آرایشگاه اپیلاسیون پری در شهرک اکباتان

مرکز اپیلاسیون موهای زاید بدن و صورت

اپیلاسیون تخصصی با لوازم یکبار مصرف

اپیلاسیون دائم و معمولی ( موقت )

آدرس سالن : شهرک اکباتان – فاز دو ، بلوک ١٩

برای اپیلاسیون میتوانید با بهترین آرایشگاه اکباتان ( زیبایی ) تماس بگیرید  اپیلاسیون