آرایشگاه سمیرا اکباتان

میکاپ ویژه همراه عروس
شنیون ویژه همراه عروس
شنیون میکاپ
گریم و کانتورینگ

آرایشگاه و سالن زیبایی  در اکباتان

برای کلیه خدمات تخصصی گریم و میکاپ و شینون عروس

  تلفن همراه:  سرکار خانم  تماس بگیرید .

 تلفن ثابت:

 

 

هیچ اطلاعاتی در باره سالن زیبایی سمیرا و آرایشگاه سمیرا در اکباتان موجود نمیباشد .